Krátkodobé individuálne cestovné poistenie

Union

Krátkodobé individuálne cestovné poistenie

 

Súčasťou krátkodobého komplexného cestovného poistenia je:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí
  • poistenie batožiny (vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou
  • poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie)
  • úrazové poistenie


Rozsah poistenia
 

Riziko

Rozsah

Poistná suma v EUR

Poistná suma

1.

poistenie liečebných nákladov v

zahraničí

a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti

120.000,00 EUR

3.615.120,00 SKK

b) prevoz telesných pozostatkov

7.000,00 EUR

210.882,00 SKK

c) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

100,00 EUR

3.012,60 SKK

d) ošetrenie jedného zuba

spolu za všetky zuby

100,00 EUR

max. 300,00 EUR

3.012,60 SKK

9.037,80 SKK

X

asistenčná služba

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

bez limitu

bez limitu

2.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí

700,00 EUR

21.088,20 SKK

max. 350,00 EUR/1 vec

10.544,10 SKK

spoluúčasť 15,00 EUR

451,89 SKK

X

poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb

do 24 hod - 100,00 EUR

3.012,60 SKK

do 48 hod - 300,00 EUR

9.037,80 SKK

X

poistenie straty dokladov

náklady na zaobstaranie náhradných dokladov

350,00 EUR

10.544,10 SKK

3.

poistenie zodpovednosti za škody

a) škody na zdraví

100.000,00 EUR

3.012.600,00 SKK

b) škody na majetku

35.000,00 EUR

1.054.410,00 SKK

c) náklady na advokáta

2.000,00 EUR

60.252,00 SKK

d) náklady kaucie

3.000,00 EUR

90.378,00 SKK

spolu za c) a d)

max. 5.000,00 EUR

150.630,00 SKK

4.

úrazové poistenie

trvalé následky úrazu

7.000,00 EUR

210.882,00 SKK

smrť úrazom

3.500,00 EUR

105.441,00 SKKVýška poistného
Pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pre územnú platnosť poistenia EURÓPA v prípade poistenia TURISTA výška poistného od 0,70 EUR (21,09 SKK) /deň/osoba.

Pre poistenie batožiny je bez ohľadu na územnú platnosť poistenia v prípade poistenia jednotlivca výška poistného od 0,25 EUR (7,53 SKK)/deň/osoba.


Pre poistenie zodpovednosti za škodu je bez ohľadu na územnú platnosť poistenia v prípade poistenia jednotlivca výška poistného od 0,10 EUR (3,01 SKK)/deň/osoba.


Pre úrazové poistenie je pre územnú platnosť poistenia EURÓPA v prípade poistenia TURISTA výška poistného od 0,15 EUR (4,52 SKK)/deň/osoba.