Poistenie nákladov na zasah horskej záchrannej služby

Union

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

 

Finančné krytie poistenia do hôr zahŕňa:

  • vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie)
  • vyslobodzovanie osoby
  • prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy)
  • v najtragickejšom prípade prepravu (zvoz) telesných pozostatkov


Poistenie do hôr je určené všetkým návštevníkov horských oblastí v pôsobnosti HZS
(poistené osoby sú fyzické osoby, ktoré ku dňu začiatku poistenia prekročili 18-ty rok veku, a sú spôsobilé na právne úkony, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, t.j. poistení môžu byť občania Slovenskej republiky aj cudzinci), tzn. pre:

  • rekreačných turistov (chodecký terén, značkové trasy)
  • horolezcov (akýkoľvek stupeň obtiažnosti)
  • skialpinistov, speleológov, potápačov
  • vyznávačov raftingu, kaňoningu, paraglajdingu, letov na padáku, zoskokov na padáku, športového lietania


Výška poistného je závislá od miery rizika. V prípade krátkodobého poistenia do hôr sa cena pohybuje už od 0,33 EUR na deň a osobu, v prípade celoročného poistenia do hôr sa jedná o sumu už od 12,95 EUR, pričom výška poistnej sumy je 10.000 EUR.

Poistenie do hôr je platné na území SR, v horských oblastiach, v ktorých pôsobí HZS: Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry