Szentendre

Szentendre je maďarské mesto, nachádzajúce sa  cca 40 km od Štúrova. Mesto patrí medzi najvyhľadávanejších turistických cieľov v Maďarsku. Mesto je známe i tým, že do 2.svetovej vojny bolo významnou umeleckou kolóniou. V súčasnosti tu žije okolo 24000 obyvateľov. Miesto dnešného mesta bolo pôvodne na začiatku nášho letopočtu osídlené keltskými kmeňmi a neskôr Rimanmi. V 4. stor. tu stal pevnosť  Castra Constantina. V roku 430 bola však pevnosť dobitá s Hunmi a neskôr sa tu osídlili Avari. V stredoveku patrila táto oblasť pod biskupstvo vo Veszpréme, ale v roku 1541 bolo mesto dobité Turkmi. Po roku 1684 Turci územie opustili a začali sa stavať školy a kostoly.


Szentendre bolo vždy mestom, kde žili ľudia rôznych národov a rôzneho náboženstva. Preto tu nájdeme kostoly katolícke, protestantské i ortodoxné. K významným kostolom mesta patrí kostol Blagovestenská-grécká ortodoxná, postavený v roku 1752 v barokovom štýle, alebo kostol sv. Petra a Pavla zvaný Ciprovacká, pôvodne drevený kostol postavený v roku 1690 Bulharmi utečených z mesta Ciprovac a bol zrekonštruovaný po požiari počas 19. a 20.storočia ortodoxnými Srbmi. Najvýznamnejším kostolom v meste je však katedrála Beograda (srbský ortodoxní), je najvyššie položený kostol v meste.