Vyšehrad

Vyšehrad -  historické kráľovské mesto je úzko späté s uhorskými panovníkmi ktorí tu po sebe zanechali viaceré pamiatky.
Horný hrad (fellegvár) začal budovať kráľ Belo IV po tatárskom vpáde na mieste rímskeho a slovanského hradiska ako svoje hlavné sídlo. Dve storočia sa tu uchovávali aj korunovačné klenoty.


Na hrade sa v roku 1335 uskutočnilo stretnutie kráľov Karola Roberta s českým kráľom Jánom Luxemburským a poľským kráľom Kazimírom III. Toto stretnutie si vo Vyšehrade v roku 1991 zopakovali prezidenti Československa, Poľska a Maďarska. Na stretnutí sa aj oni dohodli na vzájomnej spolupráci.
V súčasnosti je na hrade zriadené múzeum o histórii hradu a Vyšehradu s panoptikumom. Hrad ponúka úžasný výhľad z hradného kopca na Dunaj a okolitú krajinu.


Čiastočne zrekonštruovaný kráľovský palác bol v minulosti najväčší komplex budov v Uhorsku. Pôvodne gotický palác bol prebudovaný na kráľovské sídlo, ktoré nieslo prvky renesančného slohu. Rekonštruované siene paláca slúžia dnes ako výstavné priestory, kniežacie komnaty sú zariadené vernými replikami dobového nábytku. Jednou z obdivovaných pamiatok je krásna Herkulova fontána z červeného mramoru. Je zobrazená aj na zadnej strane 1000,-Ft.


Šalamúnova veža z 13. stor. Patrí medzi najväčšie v Európe. V súčasnosti je tam zriadené múzeum Kráľa Mateja.


Okrem množstva pamiatok ponúka Vyšehrad aj možnosť kultúrneho a športového vyžitia spojeného s výbornou maďarskou kuchyňou alebo dokonca s kráľovskou večerou v stredovekej reštaurácii.